احکام نجاست

 

اطلاع دادن نجاست وسایل پزشکی به بیمار

س۱۶۹. با توجه به امکان نجس شدن لباس و بدن بیمار، آیا لازم است نجس بودن وسایل مورد استفاده در مصارف پزشکی ـ از قبیل: تخت معاینه، وسایل پزشکی، یونیت(۱) و غیره ـ را به وی تذکر دهیم؟

ج. رد فرض سوال اطلاع دادن لازم نیست.

 

نجاست وسایل بیمارستان های بلاد غیراسلامی

س۱۷۰. این جانب به علت نیاز به عمل جراحی مجبور شدم به یکی از بیمارستان های خارج از کشور بروم. آیا تختی که بیماران روی آن استراحت می  کنند، نجس است؟ حکم خود بیمارستان از لحاظ طهارت و نجاست چیست؟

ج. تا یقین به نجاست آن ها نباشد، محکوم به طهارت هستند.

 

استفاده از نخ بخیه ی تهیه شده از حرام گوشت

س۱۷۱. استفاده ی پزشک از نخ های بخیه که احیاناً بعضی از آن ها از اجزای حیوانات حرام گوشت به دست آمده است، چه حکمی دارد؟

ج.  فی نفسه اشکال ندارد.

 

نجاست داخل دهان

س۱۷۲. کسی که دندانش را پر می کند، هنگامی که دهانش خونی می شود لازم است داخل دهان را نیز آب بکشد یا نه؟

ج.  به طورکلی باطن بدن انسان با زوال عین نجاست پاک می شود.

 

ورود مجدد وسایل پزشکی نجس به داخل دهان

س۱۷۳.  ورود مجدد و مکرر وسیله ای که در اثر ترشحات آلوده به خون دهان خود بیمار نجس گردیده به داخل دهان او چه حکمی دارد؟

ج.  ورود مجدد وسیله ی نجس به دهان بیمار اشکال ندارد.

 

 

پاک بودن الکل طبی

س۱۷۴. تماس دست با الکل طبی چه حکمی دارد؟

ج. بدون علم به نجاست محکوم به طهارت است.

 

س۱۷۵. آیا الکلی که جهت ضد عفونی، بعد از تزریقات به کار برده می شود نجس است؟

ج. اگر مسکر مایع بالاصل(۲) نیست یا مشکوک است پاک است.

 

خون خشک شده روی زخم

س۱۷۶. تماس با خون خشک شده روی زخم بعد از طهارت چه حکمی دارد؟

ج. اگر خون است نجس است و تماس با آن با رطوبت مسریه(سرایت کننده) موجب نجاست ملاقی(ملاقات کننده) است.

 

تماس با بافت های مرده

س۱۷۷. گاهی لازم است بافت های مرده مجاور عضو زنده و سالم برای مراقبت از موضع عمل و جلوگیری از عفونت بریده و حذف شود. تماس با بافت های مذکور چه حکمی دارد؟

ج. اگر صدق می کند که جزء بدن است یعنی درد و سوزش دارد و بریده می شود بنابر احتیاط واجب نجس است؛ ولی مسّ آن غسل ندارد.

 

تطهیر دندان مصنوعی در دهان

س۱۷۸. اگر به واسطه خونی شدن دهان، دندان مصنوعی نیز با خون تماس پیدا کند آیا می توان بدون بیرون آوردن آن از دهان، نسبت به تطهیر آن اقدام نمود؟

ج. ممکن است و حتی با آب قلیل هم ممکن است.

 

حکم خونابه ی محل زخم

س۱۷۹. خونابه ای که پس از طهارت و برطرف کردن خون محل زخم را فرا می گیرد چه حکمی دارد؟

ج. اگرخون دارد نجس است.

 

حکم خون مُرده ی زیر ناخن یا زیر پوست

س۱۸۰. آیا تماس با خون مُرده ی زیر ناخن یا زیر پوست پاک است؟

ج. اگر در باطن است و ظاهر نشده و ملاقی آن بعد از خارج شدن خون ندارد ملاقی نجس نیست و اگر ظاهر است و خون است نجس است و ملاقی آن با رطوبت مسریه نجس می شود.

 

نجاست سوزن سرنگ در عمل خون گیری

س۱۸۱. گاهی در عمل خون گیری سوزن سرنگ به داخل رگ فرو می رود و به خون آغشته می شود ولی به علت اینکه خون به داخل سرنگ جریان نمی یابد یا کافی نیست لازم می شود که از محل دیگری مبادرت به خون گیری شود آیا سوزن نجس می شود؟ آیا نمی توان از این سوزن استفاده ی مجدد نمود؟

ج. استفاده مجدد مانع ندارد و اگر در خارج خون ندارد و با رطوبت مسریه با نجس دیگری ملاقات نکرده پاک است.

 

تطهیر خون با پنبه ی آغشته به الکل

س۱۸۲. گاهی موقع خون گیری از بیمار، خون با دست گیرنده ی خون تماس پیدا می کند. آیا با پنبه ی الکلی می توان محل را تطهیر کرد یا مطابق آنچه که در احکام آمده است باید طهارت شود؟

ج. تطهیر متنجّسات(۳) از قبیل مذکور در سؤال باید با آب باشد.

 

لمس استخوان شخص زنده

س۱۸۳. در برخی از شکستگی ها، استخوان بیرون می زند در حالی که از بدن جدا نشده آیا مسّ آن نیاز به غسل دارد؟ انفصال استخوان مذکور چطور؟

ج. اگر از شخص زنده است غسل مسّ ندارد و اگر از میّت است به مسّ آن غسل واجب می شود مطلقاً.

 

 

لمس عضو خشک شده و فاقد روح

س۱۸۴. لمس عضوی از بدن انسان زنده که خشک شده و فاقد روح است چه حکمی دارد؟

ج. مانند سایر اعضای بدن زنده است و حکم خاصّی ندارد.