احکام زایمان

 

جلوگیری از بارداری

س۴۸. آیا برای زنی که سالم است، جلوگیری از بارداری به طور موقت از طریق به کارگیری وسایل و موادی که از انعقاد نطفه جلوگیری می کنند، جایز است؟

ج. اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد.

 

استفاده از دستگاه های جلوگیری از بارداری

س۴۹. استفاده از یکی از دستگاه های جلوگیری از بارداری که چگونگی جلوگیری از حاملگی توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولی به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از بارداری شناخته شده است، چه حکمی دارد؟

ج. اگر موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و یا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جایز نیست.

 

س۵۰. آیا جلوگیری دائم از حاملگی برای زنی که از خطر بارداری خوف دارد، جایز است؟

ج. جلوگیری از بارداری در فرض مذکور اشکال ندارد؛ بلکه اگر حاملگی برای حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن به طور اختیاری جایز نیست.

 

جلوگیری دائمی از بارداری

س۵۱. آیا جلوگیری دائمی از بارداری برای زنانی که زمینه مساعدی برای به دنیا آوردن فرزندانی معیوب یا مبتلا به بیماری های ارثی جسمی و روانی دارند، جایز است؟

ج. اگر با یک غرض عقلائی صورت بگیرد و ضرر قابل توجهی هم نداشته باشد و با اجازه ی شوهر باشد، اشکال ندارد.

 

بستن لوله ها توسط مرد

س۵۲. بستن لوله های منی مرد برای جلوگیری از افزایش جمعیت چه حکمی دارد؟

ج. اگر این کار با یک غرض عقلائی صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه ای هم نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد. اما انجام این عمل برای جلوگیری از افزایش جمعیت امر مذمومی است.

 

استفاده از روش های جلوگیری از بارداری

س۵۳. آیا زن سالمی که حاملگی برای او ضرری ندارد، جایز است از طریق عزل یا دستگاه دیافراگم(۱) یا خوردن دارو و یا بستن لوله های رحم، از بارداری جلوگیری کند، و آیا جایز است شوهرش او را وادار به استفاده از یکی از این راه ها غیر از عزل نماید؟

ج. جلوگیری از بارداری فی نفسه به طریق عزل، اشکال ندارد و همچنین استفاده از راه های دیگر هم اگر با یک غرض عقلائی صورت گیرد و ضرر قابل ملاحظه ای هم نداشته و با اجازه ی شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشکال ندارد. ولی شوهر حق ندارد همسر خود را به این کار وادار نماید.

 

س۵۴. آیا جایز است زن بارداری که قصد دارد لوله های رحم خود را ببندد، از طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله های خود را هم ببندد؟

ج. حکم بستن لوله های رحم قبلاً گذشت، ولی جواز عمل سزارین متوقف بر نیاز به آن یا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبی به زن هنگام عمل سزارین و بستن لوله های رحم حرام است. مگر در حال ضرورت.

 

اذن شوهر در بستن لوله های زن

س۵۵. آیا جایز است زن بدون اجازه ی شوهرش از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده نماید؟

ج. محل اشکال است.

 

رضایت زن در بستن لوله های مرد

س۵۶. مردی که دارای چهار فرزند است، اقدام به بستن لوله های منی خود کرده است، آیا در صورت عدم رضایت زن، آن مرد گناهکار محسوب می شود؟

ج. جواز این کار متوقف بر رضایت زوجه نیست و چیزی بر عهده ی مرد نمی باشد.

 

جلوگیری از انعقاد نطفه

س۵۷. آیا در صورتی که بچه دار شدن موجب بروز خطراتی برای مادر باشد، زن می تواند با اذن شوهر از انعقاد نطفه جلوگیری کند؟ بدون اذن شوهر چطور؟

ج. مانعی ندارد، اما درصورتی که باردارشدن برای او خطر قابل توجه داشته وحرجی باشد، بدون اذن شوهر نیز می تواند مانع انعقاد نطفه شود.

 

وظیفه ی شخصی که خود را عقیم کرده

س۵۸. شخصی با عمل جراحی خود را عقیم کرده، آیا واجب است دوباره خود را معالجه کند تا در صورت امکان به حالت اول درآید؟

ج. واجب نیست.

 

حق تقدم در عقیم کردن یکی از زوجین

س۵۹. در صورتی که بستن لوله های زن یا مرد اجازه داده شود، حق تقدم با کدام یکی است؟

ج. در صورت رعایت شروط شرعی حق تقدمی در کار نیست و از جهت تفاوت موقعیت افراد با پزشک مشورت شود.

 

جلوگیری از بارداری با «آی.یو.دی»(۲)

س۶۰. با توجه به اینکه در قرار دادن «آی.یو.دی»، در حال حاضر، لمس و نظر صورت می گیرد، آیا انجام دادن این عمل توسط پزشک زن، جایز است؟

ج. در فرض مرقوم جایز نیست مگر در مقام ضرورت.

 

کنترل جمعیت

س۶۱. نظر اسلام در مورد کنترل توالد چیست؟ آیا مسلمانان می توانند از آن استفاده کنند؟ آیا استفاده از کاندوم و... صحیح است؟

ج. کنترل توالد و ازدیاد اولاد و استفاده از کاندوم فی نفسه اشکال ندارد. امّا انجام این عمل برای جلوگیری از افزایش جمعیت امر مذمومی است.

 

سزارین

س۶۲. برخی از خانم های حامله که می توانند به وضع طبیعی زایمان کنند، اصرار دارند که سزارین شوند تا درد کمتری را تحمل کنند. در این زمینه نظر حضرت عالی چیست؟

ج. اگر ضرری برای خود مادر یا کودک نداشته باشد، منعی ندارد.

 

عمل جراحی برای زنده ماندن مادر یا جنین

س۶۳. زنی می خواهد وضع حمل کند. پزشک متخصص تشخیص داده که باید مادر و یا بچه به وسیله ی عمل جراحی یا طریقه ی دیگری کشته شود تا دیگری سالم بماند؛ ولی بدون عمل جرّاحی هر دو می میرند و با عمل، به احتمال زیاد یکی از آن ها زنده می ماند. در این صورت عمل جرّاحی جایز است یا خیر؟ بر فرض جواز، زنده ماندن کدام اولی است؟

ج. در فرض سؤال عمل جرّاحی جایز است و هر کدام احتمال ماندنش بیشتر است او را زنده نگهدارند.

 

گذاشتن «آی. یو .دی» توسط پزشک

س۶۴. گذاشتن «آی.یو.دی» برای جلوگیری از حاملگی در زنان بدون لمس و نظر امکان پذیر نیست در این صورت آیا انجام عمل توسط پزشک زن یا مرد جایز است؟

ج. لمس و نظر جایز نیست هر چند اصل عمل جایز است در صورت اجازه ی شوهر.

 

عمل «وازکتومی»(۳)

س۶۵. آیا انجام عمل وازکتومی که برای عقیم و نازا کردن مردان و با رضایت خود آن ها صورت می گیرد و تقریباً غیر  قابل برگشت است اشکال دارد یا نه؟ آیا برای انجام این عمل رضایت همسر ضرورت دارد؟

ج. این عمل فی نفسه مانع ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود و در مرد رضایت همسر معتبر نیست.

 

بستن لوله های رحمی

س۶۶. بستن لوله های رحمی منجر به ناباروری دائمی می شود و امکان دوباره آبستن شدن مستلزم عمل جرّاحی و بازگشت قابلیت حامله شدن در بهترین شرایط حدود ۵۰% است. آیا اقدام به این عمل جهت کنترل جمعیّت بلا مانع است؟

ج. این عمل فی نفسه اشکال ندارد و از لمس و [نگاه] حرام باید اجتناب شود و در زن باید با اجازه ی شوهر باشد.

 

جلوگیری از بارداری بدون اجازه ی شوهر

س۶۷. آیا زن می تواند بدون رضایت شوهر ازقرص های ضدّ بارداری استفاده کند؟ یا مثلاً برای گذاشتن «آی. یو. دی» اقدام نماید؟

ج. اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد.