احکام حق طبابت و گواهی پزشکی

 

حق طبابت و گواهی پزشکی

س۱۸۵. با توجه به اینکه حق طبابت از لحاظ مادی، غیرقابل تعیین می باشد؛ به نظر حضرت عالی بهترین راه تعیین میزان حق طبابت چیست؟ آیا مقدار تعیین شده توسط دولت، در هر شرایطی قابل دریافت است و پزشک مدیون نخواهد بود؟

ج. اگر طبق تعرفه های معین شده، گرفته شود منعی ندارد.

 

دریافت حق طبابت قبل از بهبودی بیمار

س۱۸۶. آیا دریافت حق طبابت قبل از بهبودی بیماری، طبق روش مرسوم صحیح است؟

ج. فی نفسه منعی ندارد.

 

دریافت حق طبابت از بیماری که بهبود نیافته

س۱۸۷. اگر پزشک در طبابت خود کمال دقت و تلاش را برای بهبودی بیمار انجام دهد، ولی بهبودی برای وی حاصل نشود، آیا پزشک نسبت به حق ویزیت مدیون است یا نه؟

ج. در فرض سوال مدیون نیست.

 

دریافت حق طبابت و عمل جراحی قبل از انجام کار

س۱۸۸. آیا دریافت حق طبابت و یا عمل جراحی، قبل از انجام آن کارها، جایز است؟

ج. اگر بر اساس توافق طرفین و مطابق مقرّرات نظام پزشکی باشد اشکال ندارد.

 

 

صدور گواهی پزشکی

س۱۸۹. برخی از افراد به پزشک مراجعه می کنند و از او تقاضای گواهی پزشکی برای محل کار و... می نمایند. مثلاً می گویند که به علت سرماخوردگی دو روز به اداره نرفته اند. آیا در صورت اطمینان به صحت گفتار آن ها می توان گواهی برایشان صادر کرد؟

ج. در فرض مرقوم که پزشک اطمینان به بیماری آن ها دارد، اگر خلاف قانون و مقرّرات مربوطه نباشد، صدور گواهی مانعی ندارد.

 

صدور گواهی نادرست برای بیمار

س۱۹۰. صدور گواهی نادرست از طرف پزشک برای بیمار، سهواً یا عمداً، چه حکمی دارد؟

ج. عمداً جایز نیست و در صورت سهو باید در صورت امکان آن را تدارک(۱) و جبران کند.

 

مطالبه ی مبلغ اضافی از بیمار بابت عمل جراحی

س۱۹۱. همان طوری که به احتمال زیاد شنیده اید، اکثر پزشکان از بیمارانی که می خواهند عمل کنند مبلغی پول به عنوان حق الزحمه ی عمل جراحی ـ که به زیرمیزی مشهور شده ـ می گیرند، حال می خواستم بدانم این پول چه حکمی دارد؟ حلال است یا حرام است؟

ج. پزشک اگر کارمند دولت در بیمارستان باشد که حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می کند و یا عمل جراحی را بر اساس دریافت اجرت عمل از شرکت بیمه دریافت می نماید، حق مطالبه ی مبلغ اضافی از بیمار را ندارد.