صفحه اصلي > پرسش و پاسخ   


فانوس(مسائلی در باب روزه)

باسمه تعالی

مسواک نکردن در شب ماه رمضان

س. اگر می داند یا احتمال می دهد که بقایای غذا در بین روز براثر مسواک نزدن فرو می رود، اگر مسواک نزند، روزه اش چه حکمی دارد؟

الف. می داند که بقایای غذا در بین روز فرو می رود:

اگر در بین روز اتفاق افتاد، روزه اش باطل است و قضا دارد (بنا بر نظرمشهورفقها).

اگر در بین روز اتفاق نیفتاد:

روزه اش باطل است و قضا دارد (آیات عظام فاضل، زنجانی، بهجت، گلپایگانی، صافی، خویی و سیستانی).

بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است و قضا دارد (حضرت امام، رهبر معظم انقلاب و آیت الله نوری).

روزه اش صحیح است (آیت الله مکارم).

ب. اگر احتمال می دهد بقایای غذا در بین روز فرو می رود، روزه اش باطل نیست؛ اگرچه در بین روز سهواً فرو رود (مشهور).

 

قطرۀ بینی و گوش و چشم

س. چکاندن قطره در چشم یا گوش یا بینی، آیا مبطل روزه است؟

الف. قطرۀ بینی اگر به حلق برسد، روزه را باطل می کند (حضرت امام و آیات عظام خویی، اراکی، گلپایگانی، فاضل، سیستانی، مکارم و بهجت).

ب. قطرۀ چشم و گوش:

۱. اگر طعم یا بویش به حلق برسد:

روزه را باطل نمی کند (حضرت امام، رهبر معظم انقلاب و آیات عظام خویی، اراکی، گلپایگانی، فاضل، سیستانی، مکارم و بهجت).

۲. اگر عینش به حلق برسد بدون استهلاک:

روزه را باطل نمی کند (حضرت امام، رهبر معظم انقلاب و آیات عظام خویی، اراکی، گلپایگانی، فاضل و سیستانی).

روزه را باطل می کند (آیت الله بهجت).

بنا بر احتیاط واجب، روزه را باطل می کند (آیت الله مکارم).

 

وسایل پزشکی که از حلق پایین می دهند:

آیا لولۀ آندوسکپی و مانند آن از وسایل پزشکی که از حلق پایین می دهند، موجب بطلان روزه است؟

اگر همراه آن ها چیزی وارد حلق نشود، اشکال ندارد (حضرت امام آیات عظام  خامنه ای، خویی، فاضل، سیستانی و مکارم).

بنا بر احتیاط واجب، برای روزه اشکال دارد. (آیات عظام گلپایگانی و صافی).

روزه را باطل می کند. (آیت الله بهجت).

سید محمد جواد میرشمسی

دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی

نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه یزد

 

تلفن گویا31121-035

پیامک 30008497

www.naseriyazdi.ir

پنج شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٦ - ١٨:٤٤