با تسلیت مجدد رحلت فقیه، فیلسوف و اندیمشند حوزه های علمیه، حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و در جهت تنظیم و تکریم جایگاه علم و فقاهت آن استاد برجسته یزدی تبار، فردا یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ را در سراسر استان یزد عزای عمومی اعلام میکنیم.

با تسلیت مجدد رحلت فقیه، فیلسوف و اندیمشند حوزه های علمیه، حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و در جهت تنظیم و تکریم جایگاه علم و فقاهت آن استاد برجسته یزدی تبار، فردا یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ را در سراسر استان یزد عزای عمومی اعلام میکنیم.

محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
محمدعلی طالبی استاندار یزد