حضور آیت الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در آئین تجلیل و تکریم سراسری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت و استماع بیانات مقام معظم رهبری

حضور آیت الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در آئین تجلیل و تکریم سراسری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت و استماع بیانات مقام معظم رهبری