با سخنرانی سردار سلیمانی ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین و رونمایی از طرح چهل خدمت به یاد 4000 شهید استان یزد