« آیت الله محمد رضا ناصری یزدی» در مراسم « سه شنبه های تکریم» استان یزد در تجلیل از خانواده شهید پرنیان با حضور مجازی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز باید خاطرات شهدا زنده شود و مسائل و برکت آفرینی و همچنین وصیت نامه آنها بررسی شود تا نسل جوان ما، نسل های […]

« آیت الله محمد رضا ناصری یزدی» در مراسم « سه شنبه های تکریم» استان یزد در تجلیل از خانواده شهید پرنیان با حضور مجازی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز باید خاطرات شهدا زنده شود و مسائل و برکت آفرینی و همچنین وصیت نامه آنها بررسی شود تا نسل جوان ما، نسل های آینده و نسل امروز از این طریق آگاهی پیدا کرده و اطلاع داشته باشند و حرکت های گذشتگان را دیده و برای آنها الگو شود.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: امروز باید ارتباط در فضای مجازی برنامه ریزی شود و در رابطه با معرفی شهدا و خاطرات ایام یادآوری شود تا درس عبرت شده و الگویی برای زندگی مردم باشد.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در ارتباط با فضای مجازی برنامه ریزی خوب داشته باشد تا خاطرات زیبا، کوتاه و آموزنده شهدا برای جوانان و نوجوانان بیان شود تا آنها بهره ببرند.