اخبار ویژهآرشیو
خبرنگاران در مسیر بصیرت افزایی جامعه نسبت به تهدیدات دشمن فعالیت کنند ۲۲ تیر ۱۳۹۸

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد:
خبرنگاران در مسیر بصیرت افزایی جامعه نسبت به تهدیدات دشمن فعالیت کنند

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به اینکه خبرنگاری وظیفه‌ای خطیر و حساس است اظهار داشت: خبرنگاران در مسیر بصیرت افزایی جامعه نسبت به تهدیدات دشمن فعالیت کنند.

آیت الله ناصری
آیت الله ناصری
آیت الله ناصری